مدارک و افتخارات

دکتر غلامرضا موسوی مجد

عضو رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و آمریکا

 

سوابق تحصیلی

 

دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

 

سوابق علمی

 

بورد تخصصی جراحی جنرال و عروق از دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم ایران با رتبه اول کشور

دوره جراحی میکروسکوپی و دست از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره جراحی فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق کاری

 

رییس بخش جراحی پلاستیک و سوختگی بیمارستان ولایت رشت1393تا1394

رییس بخش جراحی پلاستیک و سوختگی بیمارستان مطهری تهران1394تا1398

استادیار گروه جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی ابران1394تا1398

عضو هیات ممتحنه کشوری رشته فلوشیپ فوق تخصصی ترمیمی و سوختگی 1396تا1398

19سال سابقه طبابت و 12 سال سابقه جراحی پلاستیک و ترمیمی

رتبه اول بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی کل کشور ۱۳۹۳