پروتز چانه

وقتی چانه بسیار کوچک یا ضعیف باشد ، پروتز چانه می تواند هماهنگی بین بینی ، لب ها و چانه را شکل دهد. یک چانه ضعیف اغلب باعث بزرگ نشان داده شدن ، اندازه بخش های دیگر صورت شده و نیمرخ کل صورت را از حالت تعادل ، خارج کرده و بدشکل می کند.

 

پروتز چانه و نیمرخ ما


اگر چانه شما ضعیف باشد ، دیگر روندهای زیبایی صورت نمی تواند به خوبی نتیجه مثبت خود را نشان دهد. درمان هایی از قبیل جراحی بینی ، هم نمی تواند در صورت ناهماهنگ بودن چانه ، تاثیر مثبتی بر روی نیمرخ فرد بر جای گذارد. چانه نقش مهمی در نیمرخ ایفا می کند.

 

پروتز چانه بعنوان یک روند مستقل برای بیماران دارای چانه عقب رفته ، باعث جبران مشکل نیمرخ نامتعادل می شود. هرگونه ناهماهنگی در این بخش با استفاده از روند پروتز چانه ، قابل درمان می باشد. بنابراین با مشاوره با متخصص خود و اجرای توصیه های او در این خصوص ، به چهره ای متعادل خصوصاً در نمای نیمرخ دست پیدا کنید.

 

جلسه مشاوره برای پروتز چانه


در جلسه مشاوره برای پروتز چانه ، جراح زیبایی شما را به صحبت درباره دغدغه هایتان تشویق کرده و با پرسیدن سوالاتی ، درک بهتری از انتظارات شما از روند به دست می آورد. پزشک ، صورت شما را آزمایش کرده و توصیه هایی را در اختیار شما قرار داده و با استفاده از کلیه اطلاعات به دست آمده ، یک طرح جراحی را تدوین می کند.

 

اگر داوطلبی شما برای بهره مندی از درمان تائید شود ، عکس های قبل و بعد سایر بیماران به شما نشان داده می شود ، تا به این ترتیب بتوانید بیشتر با ذائقه هنری و سبک کار جراح آشنا شوید.

رزرو نوبت مشاوره پروتز چانه